A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
A-ADC
ade-aga
agl-akr
aks-alb
ald-alo
alt-ami
amn-ane
ang-anto
antr-arr
Art-avk
Avo-Azo

 

 

amn-ane

amniocenteza (amniocentesis; Amniozentese) je vzorčenje amnionske tekočine (plodovne vode) za namene prenatalne diagnoze, s katero lahko odkrijejo dedne bolezni in druge napake pri fetusu. Vzorec tekočine vzamejo iz amnionske vreče, ki obkroža fetus. V tej tekočini se nahajajo posamezne celice, ki so se odluščile od fetusa. Praviloma te celice gojijo v kulturi nekaj tednov, da se namnože in da na njih lahko opravijo kromosomske in biokemične analize. Amniocenteze se ne opravlja pred 16. tednom nosečnosti, tedaj je šele amnionska vreča dovolj velika, da je odvzem tekočine varen.

amniociti (amniocytes; Amnionzellen) so celice, ki jih dobimo s pomočjo *amniocenteze.

amnion (amnion; Amnionhöhle) je vrečasta tvorba, napolnjena s tekočino, v kateri se razvijajo *embrii reptilij, ptic in sesalcev. Stena amniona ima *epitelij iz dveh slojev: Notranji sloj se imenuje amnion, vendar se ta pojem uporablja za celotno tvorbo. Zunanji sloj epitela se imenuje *horion.

amniota (amniote; Amniota) je izraz za skupino vretenčarjev, ki imajo kot skupno lastnost *amnion in *alantois v času embrionalnega razvoja.

Amoeba proteus je species, ki spada med Rhizopoda, predstavlja velik protozoj, ki ga uporabljajo pri mikro-transplantacijah jedra.

amorf (amorph; Amorph) je mutantni gen, ki v primerjavi z alelom divjega tipa nima nobenega učinka.

ampicilin (ampicillin; Ampicillin) je derivat *penicilina, ki ubija rastoče bakterije na ta način, da preprečuje sintezo celične membrane.

amplifikacija (amplification; Amplifikation) je povečanje števila kopij gena ali plazmidov.

anabolija (anabolism; Anabolismus) je sinteza kompleksnih molekul s presnavljanjem enostavnejših, kar zahteva sodelovanje določenih anabolnih *encimov in presnovne energije.

anaerobi (anaerobe; Anaerobier) so celice, ki lahko živijo brez *kisika. Striktni anaerobi ne morejo živeti v prisotnosti kisika.

anafaza (anaphase; Anaphase), glej mitoza, mejoza.

anafazno zaostajanje (anaphase lag; Anaphase - Verzögerung) pomeni zaostajanje enega ali več kromosomov pri prehodu iz metafazne ravnine proti poloma celice v anafazi, kar ima za posledico izgubo kromosomov v celici hčeri.

anafilaktični šok (anaphylaxis; anaphylaktischer Schock) je alergična ali hipersenzitivna (preobčutljivostna) reakcija, ki ima za posledico trenutne težave v dihanju in (ali) težave v krvnem obtoku. Glej: serotonin.

anageneza (anagenesis; Anagenese) je filogenetska evolucija znotraj posameznih rodovnih linij, v katerih ni prišlo do cepitve ali stranskih vej. Nasprotje temu je kladogeneza. Glej kladistika.

analiza variance (analysis of variance; Varianzanalyse) je statistična metoda, s katero na podlagi eksperimentov lahko razdelimo celotno ali totalno varianco (celotno vsoto kvadratnih odklonov) na več statistično med seboj neodvisnih vzrokov zanjo (na pr. postopkov, genetskih razlik itd.); le-te lahko nato primerjamo s pomočjo ocenjenih komponent variance. Glej: varianca.

analog (analogue; Analog) je kemična spojina, ki je podobna (glede na učinke) nekemu biološkemu produktu ali molekuli.

analogen (analogous; analog) je pojem, ki označuje procese, ki so se odvijali ločeno, toda skladno z istim ciljem. Analogne strukture imajo podobno funkcijo (na primer krila pri posameznih živalskih skupinah), toda različen evolucijski izvor. Nasprotje temu je *homologen.

analogi baz (base analogue; Basenanalogen) so *purinske in *pirimidinske baze, ki se nekoliko razlikujejo od normalnih baz. Nekateri analogi se lahko vgradijo v *nukleinske kisline na mesto normalnih.

Anas platyrhynchos ali divja raca je prednik domače race (A.p.domestica).

anastomoza (anastomosis; Anastomose) je medsebojna povezava dveh ali več krvnih žil. Pomembna je embrionalna anastomoza.

anastralna mitoza (anastral mitosis; Mitose mit Anastralspindel) je vrsta mitoze, ki je opažena pri nekaterih višjih rastlinskih vrstah. Pri tej mitozi nastane delitveno vreteno brez *centriol in brez zvezdaste strukture (aster).

Andersonova bolezen (Anderson disease; Glycogenose Typ VI) je dedna bolezen pri ljudeh, za katero je značilno prekomerno nalaganje glikogena, ki ga povzroča deficienca (pomanjkanje) *encima amilo (1,4; 1,6)-transglukozidaze. Deduje se avtosomno recesivno s pogostostjo približno 1 : 500000.

andrecij (androecium; Andrözeum) se imenujejo prašniki v cvetu.

andrecijski (androecious; andrözisch) - pojem se nanaša na rastline, ki imajo samo moške cvetove.

androgen (androgen; Androgen) pomeni snov, ki kaže podobno delovanje kot moški spolni hormoni.

androgeneza (androgenesis; Androgenese) je razvoj iz jajčeca, ki mu je bil odstranjen maternalni *nukleus pred *singamijo, tako da ima nastali individuum samo očetove *kromosome in je *haploiden.

androgena žleza (androgenic gland; androgene Drüse) je žleza, ki jo ima večina rakov (Crustacea), ki pripadajo podrazredu višjih rakov Malacostraca. Implantirana žleza v dozorelo samico povzroči popolno maskulinizacijo primarnih kot tudi sekundarnih spolnih znakov.

androgenitalni sindrom (androgenital syndrome; Androgenitales Syndrom) pomeni maskulinizacijo spolnih organov (genitalij) pri ljudeh, (ki imajo sicer kromosomsko konstitucijo XX), zaradi prekomerne aktivnosti skorje nadledvične žleze (adrenalnega korteksa), ki se deduje kot avtosomno recesivna lastnost.

anemija (anemia; Anämie) je bolezen, za katero je značilno pomanjkanje *hemoglobina v krvi. V primeru hemolitične anemije gre za razgradnjo rdečih krvničk (*eritrocitov), pri hipokromni anemiji gre za zmanjšanje vsebnosti *hemoglobina v *eritrocitih. Glej talasemija.

anemija srpastih celic (sicle-cell anemia; Sichelzell-Anämie) je fatalna oblika hemolitične anemije individuov, ki so homozigotni za avtosomni *kodominantni gen HS. Eritrociti takih individuov imajo nenormalen hemoglobin HbS, zaradi česar postanejo celice podolgovate, filamentozne, srpaste oblike, čim se zmanjša pritisk kisika v krvni plazmi. Imajo kratko življenjsko dobo, grudijo se in razpadajo.

anemofilija (anemophily; Windblütigkeit) pomeni opraševanje rastlin s pomočjo vetra.

anergija (anergy; Anergie) je izostanek pričakovanega imunega odgovora (reakcije).

aneucentričen (aneucentric; aneuzentrisch) se nanaša na aberacijo, ki je povzročena s tem, da ima neki *kromosom večje število *centromer namesto ene same.

aneuploidija (aneuploidy; Aneuploidie) pomeni, da število kromosomov pri nekem osebku ni mnogokratnik osnovnega *haploidnega števila, tipičnega za njegov species.

anevrin (aneurin; Aneurin) je starejše ime za tiamin ali vitamin B1.

aneusomatski (aneusomatic; aneusomatisch) se nanaša na organizme, ki imajo v svojih celicah različno število kromosomov.