A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči

 

 

Q

Qa je serija genskih lokusov pri miših, ki so zelo blizu poglavitnemu histokompatibilnostnemu kompleksu (H-2). Njihovi izdelki so na površini nekaterih razredov in podrazredov limfocitov.

Qo2 je označba za sprejem kisika v mikrolitrih na miligram suhe snovi na uro. Uporablja se pri meritvah hitrosti dihanja.

Q10 je temperaturni koeficient, ki izraža naraščanje reakcije ali drugih dogajanj na povečanje temperature za 10o C.

Qb je RNK fag, iz katerega so izolirali RNK *replikazo.

Qb replikaza (replicase; Replicase) je od virusne RNK odvisna RNK-polimeraza, ki je glede na matrico zelo selektivna.

Q proganje (Q-banding; Q-Bandenfärbung) glej proganje kromosomov.

QTL (quantitative tratit loci) je veliko uporabljana okrajšava za “lokuse kvantitetnih lastnosti”.

Quercus je rod hrastov (oaks; Eichen). Pomembnejše vrste so Q.cerris ali cer; Q.rubra ali rdeči hrast; Q.ilex ali črni hrast; Q.robur ali dob; Q.alba ali beli hrast; Q.palustris ali močvirski hrast; Q.suber ali plutnik, plutovinasti hrast; Q.pseudosuber ali oplutnik itd.

quick-stop mutanti (quick-stop; quick-stop Mutanten) se imenujejo mutanti E.coli, ki nenadoma prekinejo z replikacijo, čim doseže temperatura 42o C.

quinakrin (quinacrine; Quinacrin) je akridinski derivat, ki ga uporabljajo pri zdravljenju nekaterih vrst rakastih obolenj. Uporabljajo ga predvsem kot *fluorokrom v citogenetiki. Glej proganje kromosomov.