A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči

 

 


Spoštovani!

Pred nami je Katalog znanj iz splošne živinoreje – bioloških osnov in genetike, ki je plod dolgoletnega skrbnega študija in zbiranja znanj iz navedenih treh področij nestorja naše genetike profesorja dr. dr. Franca Ločniškarja. Katalog je posvečen in izdan ob 30-letnici Oddelka za zootehniko.

Tovrsten katalog je novost med učnimi pripomočki na naši fakulteti, a tudi na Univerzi v Ljubljani, saj zapolnjuje praznino v slovenskem izrazoslovju na tem hitro razvijajočem se področju bioloških in posebej genetskih znanosti. Katalog je zaradi svoje tematske obsežnosti, možnosti za jezikovno primerjavo ter natančnih in jedrnatih razlag dragocen učni pripomoček za vse pedagoge, študente Biotehniške fakultete in sorodnih fakultet ter za raziskovalce in strokovnjake na tem področju. Avtorju smo hvaležni, da se je lotil tako zahtevnega dela in ga v prid bogatenja domačega jezika, razumevanja pojmov ter znanja tudi tako uspešno opravil. Naša želja je ob tem, da bi kmalu dobili podobne kataloge znanj tudi za druga področja in s tem olajšali študij ter dvignili njegovo raven.

 

prof.dr. Franc Habe