A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči

 

 

Y

YCp je okrajšava za centromerni plazmid kvasovke (Yeast centromeric plasmid), ki je klonirni vektor iz S.cerevisiae in ki ima klonirano centromerno sekvenco. Centromera se nanaša na stabilnost plazmida, a hkrati zmanjšuje število njegovih kopij na eno ali dve v vsaki celici. V mejozi se deli Ycp kot kakšen minikromosom. Poleg tega ima Ycp še druge pomembne genetske posebnosti.

YEp je okrajšava za episomalni plazmid kvasovke (Yeast episomal plasmid), ki ga uporabljajo kot klonirni vektor za posebne namene.

YIp je okrajšava za integrativni plazmid kvasovke (Yeast integrative plasmid), ki je klonirni vektor.

YRp je okrajšava za replikativni plazmid kvasovke (Yeast replicative plasmid) in je prav tako vektor za kloniranje.

Y kromosom (Y chromosome; Y-Chromosom) je spolni kromosom, značilen za heterogametni spol. Pri Drosophili so na Y kromosomu geni za spermatogenezo. (Wilson, 1909).

Y replikacijske vilice (Y fork; Y-förmige Replikationsgabel) se v genetiki imenujeta dva matrična trakova DNK molekule, ki se razvijeta v obliki črke Y, tako da predstavlja tisti del dvojne vijačnice, ki se še ni odvil, spodnji del te črke.

Y vezava (Y linkage; Y-Kopplung) pomeni gene, ki so zapisani, odnosno locirani na Y kromosomu.

Y suprimiran letalen (Y-suppressed lethal; Y-supprimiert letal) je spolno vezan recesivni letalni gen, ki povzroči smrt pri XO Drosophili melanogaster, medtem ko normalni samci preživijo.