A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči

 

 

Ž

žele-royal (royal jelly; Gelee royale) je tekoče hranilo, ki ga izločajo čebele - hranilke ter z njim krmijo ličinke, iz katerih se razvijejo matice.

železo (iron; Eisen) je biološki mikroelement. Atomsko število 26; atomska masa 55.847; valenca 2+, 3+; najpogostejši izotop 56Fe; glavni izotop 59Fe; razpolovna doba 46 dni; radioaktivno žarčenje predstavljajo beta delci.

ženski pronukleus (female pronucleus; weiblicher Vorkern) je haploido celično jedro ženske gamete, ki sodeluje pri spojitvi gamet ali *singamiji.

živčni rastni faktor (nerve growth factor; Nerven-Wachstumsfaktor), okrajšava NGF, je peptid, ki ima 118 aminokislin (od 1. do 81. so homologne s proinzulinom). Kaže kemotropne in kemotrofne lastnosti za simpatične in senzorne nevrone. V perifernem tkivu NGF privlači nevrite s pomočjo kemotropizma, ki nato napravijo v tkivu sinapse. Tudi aktivnost nevronov je vezana na prisotnost NGF. Pridobivajo ga iz submaksilarne žleze slinavke mišjih samcev, kjer ga je veliko.

življenjska nesposobnost hibridov (hybrid inviability; Lebensunfähigkeit der Hybriden) je pojav, da hibridi in bastardi med različnimi populacijami ne preživijo ali ne doživijo reproduktivne starosti. Vzrok leži v *mehanizmu postzigotne izolacije.

življenjski ciklus (lyfe cycle; Lebenscyclus) pomeni zaporedje razvojnih sprememb, ki jih doživi organizem od oploditve preko reprodukcije do smrti.

žleza (gland; Drüse) je organ, ki sintetizira in sekretira določene kemične spojine.

žveplo (sulfur; Schwefel) je element prisoten v majhnih količinah v tkivih. Atomsko število je 16, atomska masa 32,064, valenca 2-, 4+, 6+; najpogostejši izotop je 32S, radioizotop 35S.