A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči

 

 

Č

človek z Jave (Java man; Java-Mensch) je subspecies primitivnega človeka, ki so ga odkrili v izkopaninah na centralni Javi. Klasificiran je sedaj kot Homo erectus erectus, poprej kot Pithecanthropus erectus.

človeški levkocitni antigeni (human leukocyte antigens; menschliche Leukozyten-Antigene), okrajšava HLA, so povezani s sprejemanjem ali zavrnitvijo presadkov. Ti antigeni so na površini večine somatskih celic, razen na rdečih krvničkah. Najlažje jih je proučevati na levkocitih, odkoder jim tudi ime.

čaša (calyx; Kelh) je sterilen zunanji venec cvetov, ki jih sestavljajo venčni listi.

čebulica (bulb; Zwiebel) je modificiran poganjek, ki predstavlja zelo skrčen del podzemnega stebla in ki je ovit z mesnatimi lupinami, podobnimi listom. Služi kot organ za vegetativno razmnoževanje. Med predstavniki teh rastlin so tudi čebula, narcise, tulipani, hiacinte itd.

čepek (konus) (cone; Zapfen) je sprejemni del očesne mrežnice; čepnica pa je celica mrežičnih čepkov, ena od podolgovatih enoceličnih *fotoreceptorjev v očeh vretenčarjev, s katerim razpoznavajo barve.

čista kultura (pure culture; Reinkultur) je kultura, ki obsega eno samo vrsto organizma.

čista linija (pure line; reine Linie) je rod organizma, ki je homozigoten zaradi dolgotrajnega parjenja v ozkem sorodstvu. (Johannsen, 1903).

človeški mitotični kromosomi (human mitotic chromosomes; menschliche Mitosechromosomen) se imenujejo zato tako, ker jih najlažje razpoznavamo v metafazi mitoze. Delimo jih po dogovoru v sedem razredov, ki jih označujemo s črkami A,B,C,D,E,F,G. Razvrščamo jih po velikosti. Razred A predstavljajo prvi trije (1-3) največji, ki so *metacentrični. V razredu B sta submetacentrična kromosoma 4 in 5. V razredu C so srednje veliki submetacentrični kromosomi od 6. do 12. ter X kromosom. D so srednje veliki akrocentrični 13 (ki ima izrazit satelit), 14 (z majhnim satelitom) in 15. V razredu E so kratki kromosomi 16 (metacentričen), 17 in 18 (submetacentrična). V F sta majhna metacentrična kromosoma 19 in 20; zelo majhni so kromosomi v G razredu, kjer so vsi akrocentrični, 21 (s satelitom), 22 in Y kromosom. Sateliti so vselej na krajšem kraku. Na podoben način so razdeljeni tudi kromosomi drugih speciesov.

črnosečna mrzlica (blackwater fever; Schwarzwasserfieber) je ime za vrsto malarije, pri kateri se izloča z urinom *hem. Parazit uporabi za svoj metabolizem samo globulinsko frakcijo hemoglobina, odstranjeni hem pa potem potemni urin.

čutne dlačice (bristle organ; Sinesborsten) so dlačice ali ščetinice pri žuželkah, ki predstavljajo čutilni organ. Sestoje iz štirih vrst celic: celice, ki sekretira dlačico; podnožne celice, ki sekretira krog okrog dlačice; živčne (čutilne) celice, ki končujejo s podaljški blizu vznožja dlačice in cevaste celice, ki obkrožajo akson živca.