A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči

 

 

X

x - včasih s tem simbolom označujejo garnituro kromosomov evkariontov.

X1 običajno pomeni F1 generacijo testnega križanja.

xantha (xantha; xantha) se imenuje ena izmed mnogih mutacij kloroplastov pri žitih. xantha 3 mutant pri ječmenu povzroča prekomerno kopičenje pigmentnih zrnc in preprečuje izoblikovanje *grana.

Xenopus je rod afriških žab, med speciesi sta dva zelo priljubljena za raziskave v molekularni genetiki in genetiki reprodukcije: X.laevis (žaba krampljača) in X.borealis. Pri nukleolus-mutantih X.laevis so ugotovili, da ima nukleolus okrog 450 genov, ki kodirajo rRNK. 5S komponento rRNK kodirajo geni, ki ležijo tesno drug ob drugem blizu konic dolgega kraka kromosomov. X.laevis ima okrog 24.000 in X.borealis okrog 9.000 5S rRNK genov. Prvo kloniranje potomstva je uspelo že v šestdesetih letih Witschiju pri žabi krampljači, ki ima velike oocite kot nalašč za eksperimetiranje.

Xg krvna skupina (Xg blood group; Xg-Blutguppe) je krvna skupina, ki jo določa antigen, kodiran z genom na distalnem koncu krajšega kraka X kromosoma pri človeku.

Xiphophorus helleri in Xiphophorus (tudi Platypoecillus) maculatus sta dve vrsti rib, ki so ju uporabili za proučevanje genetike barv, genetike določanja spola pri ribah in genetike vzrokov za nastanek *melanomov, ki so povezani z genetiko dedovanja barv.

X kromosom (X chromosome; X-Chromosom) je spolni kromosom, ki je v dvojni dozi (XX) pri homogametnem in v enojni dozi (XY) pri heterogametnem spolu. (Henking, 1891; McClung, 1902).

Xma I je restrikcijski encim tipa II iz bakterije Xanthomonas malvacearum, ki razpoznava in cepi sekvence:
5’ CCCGG  G 3’
3’ G  GGCCC 5’ Xma I encim je torej izoshizomer Sma I.

X0 je simbolna označba za heterogametni organizem, ki nima drugega spolnega kromosoma (X ali Y). Glej *Turner sindrom.

XXY trisomija (XXY trisomy; Trisomie XXY) se imenuje tudi *Klinefelterjev sindrom.

XYY trisomija (XYY trisomy; Trisomie XYY) je v humanem kariotipu opažana v razmerju 1 : 1000 rojstev dečkov. Fenotipično so individui XYY moški, običajno višje postave (nad 180 cm), včasih sterilni, redkeje umsko zaostali ali nenormalnega obnašanja. Ker jih veliko konča v zaporih in v zavodih za duševno bolne, je bil to povod za citogenetska proučevanja pri delikventih, ki so jih v preteklosti opravljali.

x-žarčenje, glej rentgensko žarčenje.

X-vezava (X-linkage; X-Kopplung) pomeni lokacijo gena na X kromosomu, kar je navadno pojem, identičen s “spolno vezanim genom”.