A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
g-Gei
gel-genetska
genetski-geni
geno-geo
ger-Glo
glu-gos
gov-Gym

 

 

gov-Gym

govedo (cattle; Rind) so udomačene pasme divjega tura (Bos taurus). Med mnogimi pasmami, ki jih obravnava znanost o pasmah domačih živali, naj naštejemo samo nekatere, ki jih gojijo predvsem v zapadnih deželah. Mesnate pasme so Hereford, Shorthorn, Aberdeen-Angus, Charolais, Santa Gertrudis, Limousin itd. Mlečne pasme: Holstein-Friesian, Jersey, Guernsey, Ayrshire, Brown Swiss itd. Pri nas med mlečne pasme prištevajo črno-belo in sivorjavo, ki ju križajo s Holstein-Frizijsko, odnosno Brown Swiss pasmo; med kombiniranimi pasmami je najbolj razširjeno svetlo-lisasta; med mesnatimi pa Charolais in Limousine. V zadnjih desetletjih so pri nas skrižali (pretopili), predvsem s svetlolisasto pasmo, pomursko, marijadvorsko, pincgavsko in bohinjsko cikasto pasmo. Te pasme so v kratkem času izginile.

Gowen-ov preprečevalec crossoverja (Gowen's crossover suppressor; Gowen'scher Crossover-Suppressor) je recesivni gen na 3. kromosomu Drosophile melanogaster, ki ga označujejo s c(3)G. Samice, ki so homozigotne za ta gen, ne morejo izdelati *sinaptičnih kompleksov v njihovih celičnih jedrih oocit in zaradi tega na pride do crossing-overja.

G-proganje (g-banding; G-Bandenfärbung) glej proganje kromosomov.

gradient (gradient; Gradient) je stopnja v spremembi neke količine ali sistema. Primer: gradient gostote.

gradualizem (gradualism; Gradualismus) je teorija, po kateri poteka *evolucija z majhnimi, neopaznimi koraki. Smiselno je to darvinizem in je nasprotje teorijam o nenadnih in velikih spremembah.

Graffi virus levkemije (Graffi leukemia virus; Graffi-Leukämievirus) je virus, ki povzroča mieloidno *levkemijo pri miših in podganah.

Grafov folikel (Graafian follicle; Graafsche Follikel) je s tekočino napolnjen vezikel v jajčnikih sesalcev, ki vsebuje jajčece (oocito), pritrjeno na njegovo steno.

gramatom (gram atomic weight; Grammatom) je atomska masa nekega elementa izražena v gramih.

gram ekvivalent (gram equivalent weight; Grammäquivalent) je masa kisline ali baze, ki nevtralizira ali sprosti mol (gram-molekulo) vodika. 1M raztopina H2SO4 ima 2 gram ekvivalenta. Tisočinka gram ekvivalenta je miliekvivalent.

gram molekula (gram molecular weight; Grammolekül) je molekularna masa izražena v gramih.

gramicidin S (gramicidin S; Gramicidin S) je ciklični antibiotik, ki ga sintetizira Bacillus brevis. Vsebuje aminokisline, ki jih v proteinih običajno ni, kot sta *ornitin in d-fenilalanin. Sinteza gramicidina S ponazoruje primer polipeptida, ki ni sintetiziran v *ribosomu. Potrebna sta dva encima (E1 in E2), ki sta združena v enoto z imenom gramicidin sintetaza. Po ena molekula prolina, valina, ornitina in levcina se v tem zaporedju veže na sulfhidrilne skupine E1. E2 spremeni izomerično l- v d-fenilalanin in ga prenese na prolin, pritrjen na E1. Dva identična polipeptida se nato združita v obratni smeri (glava z repom) v dekapeptid. Tak način sinteze polipeptidov je skrajno neekonomičen in ne more izdelati molekul večjih od 20 aminokislin. Molekula ima strukturo:
d-phe-pro-val-orn-leu
leu-orn-val-pro-d-phe.

grana (grana; Grana), ednina granum. So strukture v kloroplastih, ki izgledajo pod svetlobnim mikroskopom kot zelena zrnca (odtod "grana"), pod elektronskim mikroskopom pa kot skladovnice ploščic ali diskov. V granah se nahaja klorofil. Sestavljene so iz dveh membran, imenovanih *kvantosomi. (Meyer, 1883).

granula (granule; Körnchen) je zrno, zrnce; tudi granul.

granulociti (granulocytes; Granulocyten) so bele krvničke, ki imajo izrazite citoplazemske granule in *segmentirano celično jedro. Granulocite delimo v bazofilne, eosinofilne in nevtrofilne. Pravijo jim tudi levkociti s segmentiranim jedrom.

grča (knob; Knob) je v *citogenetiki močno obarvana in povečana *kromomera, ki lahko služi kot orientacija za identifikacijo kromosomov že v nukleusu. (Longley, 1937).

griseofulvin (griseofulvin; Griseofulvin) je antimikotični antibiotik, ki ga izdeluje Penicillium griseofulvum; je derivat benzofurana. Uporabljajo ga oralno pri dermatofitozah, kadar jih ni mogoče pozdraviti z lokalnim zdravljenjem.

Gross-ov virus levkemije (Gross leukemia virus; Gross-Leukämievirus) je virus, ki povzroča limfoidno levkemijo pri miših. Imenuje se po Grossu, ki ga je izoliral.

grozd (raceme; racemöser Blütenstand), tudi grozdasto socvetje.

GSH je kratica, ki pomeni reduciran *glutation.

GT - AG pravilo (GT-AG rule; GT-AG Regel) pravi, da se *introni evkariontskih genov pričenjajo na prvih dveh mestih z dinukleotidom GT in se končujejo z dinukleotidom AG na zadnjih dveh mestih.

Guernsey je pasma goveda.

gvanin (guanine; Guanin) je purinska baza v nukleinskih kislinah.

gvanozin trifosfat (guanosine triphosphate; Guanosintriphosphat), okrajšava GTP; je energijsko bogata molekula (analogna ATP), ki je potrebna za sintezo vseh peptidnih vezi v času *translacije.

Gymnospermae (gymnosperm; Nacktsamer) ali golosemenke so lesnate rastline, med katerimi so najbolj znani iglavci (Pinaceae) in ciprese (Cupressaceae), ki imajo veliko število vrst.