A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
g-Gei
gel-genetska
genetski-geni
geno-geo
ger-Glo
glu-gos
gov-Gym

 

 

glu-gos

gluhi gen (processed gene; verstümmeltes Gen) je *psevdogen pri evkariontih, ki nima *intronov, ima pa poli-A segment blizu spodnjega konca, kar kaže na to, da je nastal zaradi nekega obratnega kopiranja predelane ali dozorele jedrne RNK v dvojno vijačnico DNK. Zaradi tega mu pravijo tudi "retrogen".

glukagon (glucagon; Glucagon) je polipeptidni hormon iz *alfa celic Langerhansovih otočkov trebušne slinavke. Povzroča glikogenolizo, t.j. cepitev glikogena v jetrih, kar ima za posledico povečanje glukoze v krvi ali hiperglikemijo.

glukocerebrozid (glucocerebroside; Glucocerebrosid) je soroden *sfingomielinu. Razlikuje se od njega po tem, da je fosforilholin v sfingomielinu zamenjan z *glukozo.

glukokortikoidi (glucocorticoids; Glucocorticoide) so *steroidni hormoni, ki jih izloča *skorja nadledvične žleze (adrenalni korteks). Vplivajo na intermediarni metabolizem, stimulirajo kopičenje *glikogena v jetrih. Glukokortikoid kortizon ima protivnetni učinek.

glukoza (glucose; Traubenzucker) tudi grozdni sladkor, je heksoza (sladkor s 6 atomi ogljika), zelo razširjena v rastlinah, živalih in mikroorganizmih. Je sestavni del *laktoze (mlečnega sladkorja) in polisaharidov *celuloze, *škroba in *glikogena.

glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza (glucose-6-phosphate dehydrogenase; Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase), okrajšava G6PD, je encim, ki katalizira pretvorbo glukoza-6-fosfat v 6-fosfoglukonat. G6PD iz človeških eritrocitov je *dimer, ki ima identični podenoti molekularne mase 55000 d. Znanih je preko 80 genetskih variant tega encima, ki se med seboj razlikujejo po izvoru in aktivnosti.

glukozni polimer (polyglucosan; Polyglucosan) je polimer, sestavljen iz glukoznih enot, kot je na primer *glikogen.

glutation (glutathione; Glutathione) je tripeptid, ki ga sestavljajo glutaminska kislina, cistein in glicin. Lahko je alternativno oksidiran in reduciran, zato igra pomembno vlogo pri oksidacijah v celici.

Glyptotendipes barbipes je komar, ki ima izjemno velike *politene kromosome v žlezi slinavki pri ličinkah. Iščejo in gojijo ga za citološke in citogenetske raziskave.

gnotobionti (gnotobiota; Gnotobionten) so znani pripadniki mikrofavne in mikroflore v okolju *gnotobioze.

gnotobioza (gnotobiosis; Gnotobiose) je reja laboratorijskih živali v razmerah brez klic ali pa z znanimi mikroorganizmi, ki jih raziskovalec želi proučevati.

gola miš (nude mouse; nackte Maus) je linija miši z recesivno dedno napako "nu". Homozigoti (nu/nu) so namreč brez dlak in brez timusa (priželjca). Take miši nimajo T-limfocitov in jih je zato treba rediti v gnotobiotskih razmerah. Glej gnotobioza.

Golgijev aparat (Golgi apparatus; Golgi-Apparat) je z membeano obdana celična organela, ki predstavlja kompleks tesno povezanih širokih cistern in majhnih mehurčkov (krogljic ali veziklov). Ločiti se ga da od endoplazemskega retikuluma po razporeditvi membranskih veziklov ter po tem, da nima *ribosomov. Golgijev aparat je izločevalni sistem, ki je sposoben zbirati in izločati substance, ki jih sintetizira endoplazemski retikulum (beljakovin in lipidov). (Golgi, 1898; Ramon y Cajal, 1908).

golob (pigeon; Taube) Columba livia, je udomačena vrsta ptic. Številne pasme gojijo ljubitelji (domači golob, pismonoša, beli malteški, beli king itd.).

golša (goiter; Kropf) je kronično povečanje ščitnice (tiroidee) zaradi *hiperplazije. Golša je tudi del prebavnega trakta pri nekaterih vrstah ptičev in perutnine.

gonada (gonad; Keimdrüse) je organ, ki proizvaja gamete; pri samcih so to moda (testes), pri samicah jajčnik (ovarij).

gonadotropin-sprožilni hormon (gonadotropin-releasing hormone; Gonadoliberin), okrajšava GnRH, je nevro-hormon iz *hipotalamusa, ki stimulira izločanje *LH (luteinizacijskega hormona) in *FSH (folikel stimulirajočega hormona) iz hipofize.

gonadotropni hormoni (gonadotropic hormones; gonadotrope Hormone) sta hipofizna hormona *LH in *FSH, ki stimulirata gonade. Pravijo jima tudi gonadotropina.

goniči (Coursing hounds; Windhunde) je skupina lovskih psov, glej pes.

gonjenje (rut; Brunst) ali estrus je obdobje spolne aktivnosti pri živalih.

gonofor (gonophore; Gonophor) je pomožni spolni organ, jajcevod (ovidukt) pri samicah in semenovod pri samcih.

gonomerija (gonomery; Gonomerie) je ločeno grupiranje maternalnih in paternalnih kromosomov v prvih *mitozah po *oploditvi pri nekaterih embriih žuželk. (Haecker, 1895)

Gossipium je rod bombaža, ki obsega okrog 35 diploidnih in tetraploidnih speciesov. G. hirsutum in G. barbadense, oba tetraploida, sta glavna speciesa za pridelovanje komercialnega bombaža. Veliko so proučevali komparativno genetiko obeh speciesov.

gostitelj (host; Wirt) je organizem, ki plazmidom ali virusom omogoča podvajanje.