A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči

 

 

Š

šarivci (Flushing spaniels; Stöberhunde) je pasma psov, glej pes.

ščetinasti kromosom (lampbrush chromosome; Lampenbürstenchromosom), okrajšava LBC, je značilnost v primarnih oocitah vretenčarjev. Pri močeradih (salamander) so med največjimi znanimi kromosomi, ki so prisotni v *diplotenu. Pod mikroskopom izgledajo puhasti zaradi stotin parnih zank, ki se vijejo lateralno od glavne osi kromosoma. V teh zankah poteka transkripcija RNK. (Rückert, 1892).

ščitnica, glej tireoidni hormoni.

šibke interakcije (weak interactions; schwache Wechselwirkungen) so sile med atomi, kot so ionske vezi, vodikovi mostovi, van der Waals-ove sile, ki so šibke v primerjavi s *kovalentnimi vezmi.

šigela, glej Shigella.

škotski veliki hrt (Scottish Deerhound; Schottischer Hirschhund) je pasma psov.

škotski terier (Scottish; Scotchterrier) je pasma psov.

škrob (starch; Stärke) je oblika skladiščenja polisaharidov v rastlinah. Je polimer iz molekul a-D-glukoze.

šnavcer (Schnauzer; Schnauzer) je pasma psov.

število baz na zavoj v vijačnici DNK (pitch; Basenzahl pro Helixwindung) je, kot pove geslo, število baznih parov na celoten zavoj v dvojni vijačnici DNK.

število kolonij (agar plate count; Kolonienzahl) je število bakterijskih kolonij, ki se razvijejo na *agarju v *petrijevki iz znanega števila startne kulture ali inokuluma.

število kopij (repetition frequency; Kopienzahl) je število kopij določene DNK sekvence, ki so v haploidnem genomu.

število kromosomov (set of chromosomes; Chromosomensatz) je za species karakteristično število kromosomov, ki predstavljajo *genom nekega speciesa ter so prisotni v diploidnem številu v somatskih celicah normalnih osebkov.

število obratov (writhing number; Umdrehungszahl), okrajšava W, je število prekrižanj osi molekule DNK v *super-spirali. Glej število vezav.

število vezav (linking number; Verknüpfungszahl) je število prekrižanj dveh trakov pri zaprti-krožni dvovijačni molekuli. *Število zavojev (T) razrahljane (relaxed) zaprte krožne DNK je celotno število baznih parov v molekuli, deljeno s številom baznih parov na zavoj v vijačnici. Za razrahljano DNK v normalni B-obliki je L število baznih parov v molekuli, deljeno z deset. *Število obratov (W) pomeni, kolikokrat se os molekule DNK sama s seboj prekriža v *super-spirali. Število vezav dobimo s pomočjo formule L=W+T. Za razrahljano molekulo velja, da je W=0 in je torej L=T. Število vezav za zaprto molekulo DNK se ne spreminja, razen s prekinitvijo in ponovno spojitvijo trakov. Uporabnost števila vezav se nanaša na encimatsko prekinitev in spajanje, pri čemer se spreminja *topologija DNK. Vsaka sprememba števila vezav mora biti celo število. Molekule DNK, ki so identične, z izjemo njihovega števila vezav, se imenujejo topološke izomere. Glej super-spirala. (Fuller, 1971).

število zavojev (twisting number; Windungszahl), okrajšava T, je število baznih parov v dvojni vijačnici DNK, deljeno s številom baznih parov na zavoj v vijačnici. Glej število vezav.