A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči

 

 

J

J je okrajšava za element *jod.

jajce (egg; Ei) je ženska gameta, ovum ali jajčna celica.

jajčna komora (egg chamber; Nährkammer) je ovarijski folikel pri žuželkah. Pri Drosophili sestavlja komoro 16 medsebojno povezanih *cistocit, ki jih obdajajo enoslojne folikularne celice. Zadnja med cistocitami je oocita ali prava jajčna celica, preostalih 15 pa služi za prehrano, zato jim pravijo *celice dojilje.

jalovka (freemartin; Zwicke) je *interseks pri sesalcih, ki je posledica maskulinizacije dvojčice zaradi delovanja hormonov, ki jih v času fetalnega razvoja dobiva od svojega moškega para zaradi povezanega krvnega obtoka, kar se imenuje embrionalna anastomoza.

japonska prepelica (Japanese quail; Japanische Wachtel), glej Coturnix coturnix japonica.

jarovizacija (jarovization, vernalization; Jarowisation, Vernalisation) je postopek, s katerim kaleče seme ozimnih rastlin, predvsem žit, izpostavimo nizkim temperaturam. S tem dosežemo, da spomladi posejano seme v istem letu dozori in žita poleti požanjemo.

javanski človek (Solo man; Java-Mensch) je izumrli subspecies primitivnih ljudi, ki so ga odkrili v fosilnih ostankih v bližini reke Solo na otoku Javi. Po klasifikaciji je to Homo erectus soloensis.

javor (maple; Ahorn) je drevesni rod (genus) Acer, ki je - verjetno zaradi gospodarskega in komercialnega pomena - genetsko veliko proučevan. Posebej sta na tem področju znani vrsti A.rubrum rdeči javor in A. saccharum sladkorni javor.

jedkanje z zmrzovanjem (freeze-etching; Gefrierätzen) je način priprave biološkega materiala za *elektronsko mikroskopijo. Material zamrznejo v tekočem dušiku ali freonu, zamrznjeno tkivo razrežejo v vakuumu, pri čemer rezina počasi sublimira, tako da je površina jasno vidna. Površino nato prekopirajo in kopijo pregledajo pod elektronskim mikroskopom. Preparati, ki jih pripravijo na ta način, dajejo jasno trodimenzionalno sliko proteinskih delov, ki so vgrajeni v lipidne membrane celic.

jedrna RNK (nuclear RNA; Kern-RNA) so molekule RNK, ki se nahajajo v celičnem jedru, bodisi povezane s kromosomi, bodisi proste v nukleoplazmi.

jedrna zrnca (granule) (core granule; Kernkörnchen) so *ribonukleo-proteinske (okrajšava RNP) granule v fasetah (ammatidia) Drosophile. Na te granule so vezani *ksantomatini in drozopterini.

jedrni delec (core particle; Kernpartikel) je strukturna enota evkariontskih kromosomov, ki je sestavljen iz oktamerja *histonov in 146 bp jedrne DNK. Glej nukleosom.

Jersey je pasma goveda.

J geni (J genes; J-Gene) predstavljajo serijo štirih ali petih homolognih nukleotidnih sekvenc, ki kodirajo del hipervariabilnih regij lahkih in težkih verig človeških in mišjih imunoglobulinov. Imenujejo se po angleški besedi "join", ki pomeni povezovati, ker dejansko pomagajo pri povezovanju enega od genov za hipervariabilno regijo “navzgor” z drugim genom za konstantno regijo *navzdol in so na ta način pomemben del mehanizma, ki omogoča različnost glede antiteles.

JH je okrajšava za *juvenilne hormone.

jod (iodine; Jod) je biološki mikroelement. Atomsko število je 53, atomska masa 129.9044, valenca 1-, najpogostejši izotop 129J, radioaktivni izotop 131J, razpolovna doba 8 dni, radioaktivno žarčenje so beta delci in gama žarki.

jura (Jurassic; Jura) je srednja doba v *mezocoiku.

juvenilni hormon (juvenile hormone; Juvenilhormon) je drugo ime za *allatum hormon, ker ima pomlajevalni učinek v smislu zadrževanja staranja pri žuželkah.

J - veriga (J chain; J-Kette) je majhen protein (15.000 d), ki povezuje monomerne podenote s polimernim imunoglobulinom v razredih IgM in IgA.

j-vrednost (j-value; j-Wert) je efektivna koncentarcija enega konca DNK molekule v neposredni soseščini drugega konca iste molekule. j- in *i-vrednosti (skupna koncentracija DNK koncev v reakcijski mešanici) vplivata na nastanek produktov v povezovalni (ligacijski) reakciji. j-vrednost je funkcija dolžine DNK molekule in je neodvisna od koncentracije DNK.
Primer za linearni pBR322:

j za pBR 322 = 12,5 x 10-12 koncev na ml (ml-1).
i = skupna koncentracija koncev v reakcijski mešanici.
pBR 322 v  100 mg ml-1 i = 70,6 x 10-12 koncev na ml; j/i = 0,177
                     10 mg ml-1 i = 7,06 x 10-12 koncev na ml; j/i = 1,77
                       1 mg ml-1 i = 0,706 x 10-12 koncev na ml; j/i = 17,7
j/i 0,177 - nastanejo linearni oligomeri;
j/i 1,77   - nastanejo linearni oligomeri, ki kasneje napravijo krog;
j/i 17,7   - nastanejo krožni (cirkularni) monomeri.