A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
F1-fee
Fel-fib
FIG-fla
flo-For
fos-fuz

 

 

Fel-fib

Felis catus je udomačena mačka.

fen (phene; Phän) je fenotipična lastnost, ki jo določajo geni. (Johannsen 1909).

fenetika (phenetic; Phänetik) je taksonomska klasifikacija, ki ne upošteva filogenetskih razmerij, temveč temelji izključno na podobnostih fenotipskih lastnosti.

fenilalanin (phenylalanine; Phenylalanin), okrajšava Phe, je *aminokislina.

fenilketonurija (phenylketonuria; Phenylketonurie), okrajšava PKU, je dedna bolezen, povezana z metabolizmom *fenilalanina pri ljudeh. Deduje se avtosomno recesivno. Homozigoti ne morejo spremeniti fenilalanina v tirozin zaradi pomanjkanja encima fenilalanin hidroksilaze v jetrih. Obolenje na možganih, ki je značilno za to bolezen, lahko preprečujemo s prehrano brez fenilalanina. Pogostost je 1/11000.

fenokopija (phenocopy; Phänokopie) je sprememba *fenotipa, ki jo dosežemo z zunanjimi vplivi in ki posnema genetsko pogojene lastnosti, Primer: rahitis zaradi pomanjkanja vitamina D v hrani je fenokopija rahitisa zaradi genetsko povzročene rezistence na vitamin D. (Goldschmidt, 1935).

fenotiazini (phenothiazines; Phenotiazine) so skupina antipsihotičnih drog, ki verjetno blokirajo dopaminergične transmisije v možganih.

fenotip (phenotype; Phänotyp) so morfološke, fiziološke ali opažane lastnosti nekega organizma, ki jih določa *genotip v povezavi z okoljem, je torej rezultat delovanja genetskih in okoliških dejavnikov. (Johannsen, 1909).

fenotipična determinacija spola (phenotypic sex determination; phänotypische Geschlecht-Bestimmung) je negenetski vpliv na razvoj *gonad. Pri nekaterih vrstah želv določa na primer spolni razvoj temperatura inkubiranja jajc.

fenotipična varianca (phenotypic variance; phänotypische Varianz) je celotna varianca, ki jo ugotavljamo za neko lastnost. Glej heritabiliteta.

feokromocitom (phaeochromocytoma; Phäochromozytom) je običajno benigna rakasta tvorba (nevroblastom) kromafinega tkiva v meduli adrenalke. Take celice v kulturi izločajo velike količine kateholaminov (adrenalina, noradrenalina, dopamina), kar je lahko sekundarni vzrok za povečan krvni pritisk.

feomelanin (phaeomelanin; Phäomelanin) je pigment kožnega pokrivala pri sesalcih, produkt metabolizma tirozina in je normalno rumene barve. Količino in kakovost tega pigmenta nadzirajo geni na *aguti lokusu.

F' episom (F' episome; F'-Episom) je *episom, ki je nosilec genetsko prepoznavnega fragmenta bakterijskega kromosoma.

feredoksin (ferredoxin; Ferredoxin) je protein, ki vsebuje veliko železa in ki je soudeležen pri *fotosintezi kot prenašalec elektronov.

feritin (ferritin; Ferritin) je protein, namenjen skladiščenju železa v jetrih in vranici. V tem proteinu je do 20% glede na njegovo težo. Pogostoma se veže na druge proteine, kot so na primer imunoglobulini.

ferment, glej encim.

fermentacija (fermentation; Fermentation) je encimski razkroj organskih molekul, na primer sladkorja, kar se dogaja v bakterijah in kvasovkah pod anaerobnimi pogoji.

feromon (pheromone; Pheromon) je kemična spojina, ki jo izločajo in zaznavajo člani istega speciesa in ki vpliva na njihovo obnašanje. Primeri feromonov so spolno-privlačne, opozorilne ali združevalne substance, označevalci (markerji) teritorija ali (pri žuželkah) označevalci smeri.

fertilizin (fertilizin; Fertilisin) je substanca, ki jo izloča jajčece (ovum) nekaterih speciesov in ki privlači spermo istega speciesa.

fetalna eritroblastoza (erythroblastosis fetalis; fetale Erithroblastose) je hemolitična bolezen novorojenčkov zaradi Rh-inkompatibilnosti med materjo in fetusom. Glej Rh (rhezus) faktor.

a fetoprotein (a fetoprotein; a-Fetoprotein), okrajšava AFP, je najpomembnejši plazemski protein fetusov pri sesalcih.. Je *glikoprotein, ki ga sintetizirajo in sekretirajo jetra ter rumenjakova vreča. Geni, ki kodirajo AFP in serumski albumin so nastali v toku evolucije kot posledica podvajanja genov prednikov pred 3 do 5x108 leti.

Feulgen-ova reakcija (Feulgen procedure; Feulgen-Plasmafärbung) je citokemični preskus barvanja DNK s *Schiffovim reagentom po hidrolizi s kislino.

F faktor (F fertility factor; F-Fertilitätsfaktor) je *episom, ki omogoča določitev spola bakterije. Prisotnost tega faktorja v celici pomeni, da ima funkcijo samca. F faktor omogoča bakteriji, da napravi F-pilus, ki služi kot votla cev za pretok DNK ob *konjugaciji. F faktor je krožna DNK molekula.

F' faktor (F-prime factor; F-Strich-Faktor) je bakterijski episomalni plodnostni faktor, ki ima del dodatnega bakterijskega genoma. Najbolj je ta faktor proučen pri E.coli.

fibroblasti (fibroblasts; Fibroblasten) so izvencelična vlakna v obliki vijačnice, kot je na primer *kolagen v vezivnem tkivu.

fibroin (fibroin; Fibroin) je najpomembnejša beljakovina, ki sestavlja naravna svilena vlakna.

fibronektin (fibronectin; Fibronectin) se imenujejo velike glikoproteinske molekule na površini celic, v vezivnem tkivu in ekstracelularni tekočini. Vlogo igrajo pri adheziji med celicami in med celico ter substratom, pri oblikovanju izgleda celice in pri celičnih migracijah. (Kuusela in sod., 1976).

fibrozna lamina (fibrous lamina; fibröse Lamina) je strukturni sloj, ki se prilega notranji membrani *ovoja celičnega jedra (= zonula nucleum limitans). Sestavljen je iz drobnih zrnc in vlaken debeline 20 - 80 nm. (Gray in Grillery, 1963).