A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
A-ADC
ade-aga
agl-akr
aks-alb
ald-alo
alt-ami
amn-ane
ang-anto
antr-arr
Art-avk
Avo-Azo

 

 

agl-akr

aglutinacija (agglutination; Agglutination) pomeni sprijemanje ali zlepljanje celic ali celičnih komponent s pomočjo specifičnega imunega seruma, pod vplivom antiteles, lektinov in drugih reagentov.

aglutinacijski test (cross agglutination test; Kreuzprobe) je ugotavljanje *krvne skupine, pri čemer *eritrocite darovalca neznane skupine zmešamo s serumi znanih tipov.

aglutinin (agglutinin; Agglutinin) je *antitelo, ki povzroči zlepljanje *eritrocitov ali (redkeje) drugih tipov celic.

aglutiniranje (agglutinating; agglutinieren), glej lektini.

aglutinogen (agglutinogen; Agglutinogen) je *antigen, ki stimulira nastanek *aglutininov.

agonist (agonist; Agonist) je pojem z več pomeni. V nevrobiologiji pomeni medsebojno podporo pri delovanju nevrona ali mišice; v farmakologiji pomeni snov, ki deluje na receptor in izsili odgovor; v etologiji pomeni agresivno žival v čredi.

agranulociti (agranulocytes; Agranulocyten) so bele krvničke (*levkociti), ki v citoplazmi nimajo ali imajo malo *granul (zrnc) in eno samo *celično jedro (mononuklearni levkociti). Semkaj sodijo tudi limfociti in monociti.

agrikultura (agriculture; Landwirtschaft) pomeni po slovensko kmetijstvo (latinsko agricultura).

Agrobacterium rhizogenes je species Gram-negativnih, paličastih bakterij, ki živijo v tleh in ki imajo pogosto velike, Ri imenovane plazmide, sorodne *Ti plazmidom A.tumefaciens. Ri plazmidi lahko povzročijo rakaste tvorbe na koreninah.

Agrobacterium tumefaciens je bakterija, ki povzroča tumorje pri rastlinah, predvsem pri dvokaličnicah. Bakterija se naseli samo v odmrle ali ranjene rastlinske celice, od tam pa lahko prodre plazmid, ki inducira tumorje, v sosednje, zdrave celice. Temu procesu bi lahko dejali *genetski inženiring v naravi. Dejansko uporabljajo plazmide A. tumefaciens-a za vnos tujih genov v rastliske celice, ki jih gojijo v *tkivnih kulturah. Iz njih potem lahko regenerirajo rastline s tujimi geni v vseh celicah. Glej Ti-plazmid.

agronomija (agronomy; Landwirtschaftskunde) je veda o poljedelstvu.

Agropyron elongatum je plevel, odporen na žitno rjo. Gene, ki omogočajo to odpornost, so prenesli na pšenico.

aguti obarvanje (agouti; Agutifarbe) je sivkasta barva kožuha pri sesalcih, ki je posledica zaporedno izmenjujočih se prog svetlega (*feomelanin) in temnega (*evmelanin) barvila na posamičnih dlakah v kožuhu. Aguti pomeni lahko tudi gen, ki je odgovoren za tvorbo svetlih prog v sicer genetsko recesivno temno obarvanih dlakah. Glej melanin.

AHG je kratica za anti-hemofilni-globulin. Glej: strjevanje krvi.

ahiazmatski (achiasmate; achiasmatisch) se nanaša na *mejozo, v kateri ne prihaja do hiazem (izmenjave kromosomskih delov). Pri tistih speciesih, pri katerih pride do *crossing-overja (prekrižanja kromosomov) samo pri enem spolu, je ahiazmatski meiozis praviloma značilen za *heterogametni spol.

ahondroplazija (achondroplasia; Chondrodystrophie) je dedna pritlikavost, ki jo povzroča zakrnela rast dolgih kosti. Pri ljudeh se deduje podobno kot pri ostalih sesalcih avtosomno dominantno. *Homozigoti že zgodaj umrejo. Glej bovina (goveja) ahondroplazija, kokošja ahondroplazija.

AIA je kratica, ki pomeni anti-imunoglobulin-antitelesa, ki jih tvori poizkusna žival kot reakcijo na aplicirano tuje telo.

AK-AMP (AA-AMP) je *aminokislinski adenilat (aminoacid adenylate; AS-AMP Aminosäure-Adenylat).

akatalazemija (acatalasemia; Akatalassämie) je dedno pomanjkanje *katalaze pri ljudeh, kar se deduje avtosomno recesivno. Sinonim akatalazija (akatalasia; Akatalasie).

akceleracija (acceleration; Akzeleration) pomeni pospešitev.

akceptorski pecelj (acceptor stem; Acceptorstamm) je odsek dvojne vijačnice na tRNK molekuli, na katero se pripenja *aminokislina (na 3'CCA konec) s pomočjo specifične *aminoacil-tRNK sintetaze.

akcesorni kromosomi, glej pomožni kromosomi; B-kromosomi.

akcesorna jedra, glej pomožna jedra.

akrazin (acrasin; Acrasin) je kemotaktična snov, ki jo proizvaja Dictyostelium discoideum, in ki deluje na združevanje celic.Videti je, da je identičen s *cikličnim AMP.

akridin-oranžno barvilo (acridin orange; Acridinorange) je *akridinsko barvilo, ki ga uporabljajo kot fluorescenčno barvilo. Je *mutagen. Glej proganje kromosomov.

akridinski derivati (acridine derivative; Acridinderivat), glej quinakrin.

akridinsko barvilo (acridine dye; Acridin-Farbstoff) se imenujejo tiste organske molekule, ki se vežejo na DNK ter v *bakteriofagih delujejo kot mutagene snovi, ker povzročajo *delecije delov DNK. Glej proflavin, premik bralnega okvirja.

akriflavin (acriflavin; Acriflavin) je *akridinsko barvilo, ki povzroča *premik bralnega okvirja.

akrilamid (acryamide; Acrylamid), glej poliakrilamidni gel.

akritarha (acritarcs; Acritarchen) so najstarejši znani fosili, za katere smatrajo, da predstavljajo najstarejše evkariontske celice, stare okrog 1,5 miljard let. Večina akritarh (beseda izhaja iz grščine in pomeni "nezanesljivo poreklo") je imelo debelo ovojnico, tvorile so *ciste in bile podobne enoceličnim algam, ki so imele sposobnost fotosinteze.

akrocentričen (acrocentric; akrozentrisch) pomeni *kromosom ali *kromatido, ki ima *centromero blizu enega konca (White,1945).

akromatičen (acromatic; achromatisch) je (po Flemmingu 1874) tisti del *celičnega jedra, ki se ne obarva z barvili za kromosome.

A kromosomi (A-chromosomes; A-Chromosomen) so vsi standardni kromosomi kromosomskega polnega števila, značilnega za evkariontski organizem (po Randolphu, 1928), glej B kromosomi.

akronim (acronym; Kürzel), pomeni kratico, sestavljeno iz začetnih črk. Glej na primer onkornavirus.

akrosindeza (acrosyndesis; Acrosyndese) je telomerična paritev *homolognih kromosomov v procesu *mejoze. (Percival, 1932).

akrosom (acrosome; Akrosom) je *organela v konici glavice spermija, ki sodeluje pri razgradnji jajčne ovojnice, kar omogoča *oploditev. Razgradnjo povzročijo encimi v akrosomu, proces se imenuje "akrosomalna reakcija" (po Bedfordu, 1970). Akrosomi naj bi izvirali iz Golgijevega aparata (po Nathu, 1956).

akrosomalni encimi (acrosomal enzymes; Akrosomenenzyme), glej serinske proteaze.

akrostične dlačice (acrostical hairs; Acrosticalhaare) so v eni ali več vrsticah prisotne dlačice na zgornji strani prsnega koša pri Drosophili.

akrotrofičen (acrotrophic; acrotroph), glej meroističen.