A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
H-Har
HAT-hemo
Hen-heterok
heterol-hib
hid-hipers
hipert-hit
HIV-homog
homoi-hon
Hor-Hym

 

 

homoi-hon

homoimunost (homoimmunity; Imunität gegen Superinfektion) je odpornost *lizogene bakterije, v kateri se nahaja *profag, na superinfekcijo s *fagom iste vrste, kot je profag. Molekule *represorja, ki jih napravi profag, se vežejo z *operatorji na infektivnih DNK molekulah, s čemer je preprečena njihova transkripcija.

homokarion (homokaryon; Homokaryon) je micelij, ki ima več jeder istega genotipa.

homokariotipičen (homokaryotypic; homokaryotypisch) se nanaša na osebek, ki je homozigoten glede na kromosomsko aberacijo.

homokopolimer (homocopolymer; Homocopolymer) je veriga nukleinske kisline, ki ima samo dve vrsti nukleotidov, običajno v alternativni sekvenci, na primer RNK: 5' pApUpApUpApU......pApUOH 3' ali DNK dupleks:
5'   pGpTpGpTpGpTpGpT.......pGpTOH 3'
3'OHCpApCpApCpApCpA....... CpAp 5', glej
homopolimer.

homologen (homologous; homolog) je enak po zgradbi in delovanju ali pa izhaja iz istega izvora (razvojno), kot so antigeni, fagi, virusi. Homologna je lahko imunost, so lahko protitelesa, antigeni, nukleinske kisline, kromatide, kromomere, encimi in podobno. Homolognost preskušamo s hibridizacijo DNK-DNK ali RNK-RNK.

homologna rekombinacija (homologous recombination; homologe Rekombination) se imenuje izmenjava genetskega materiala med *kromatidami homolognih kromosomov med *mejozo.

homologni gen (homologous gen; homologe Gen) se imenujejo vsi geni, enaki po zgradbi, delovanju in izvoru.

homologni kromosomi (homologous chromosomes; homologe Chromosomen) so kromosomi, ki se družijo in prilagodijo v pare v mejozi in so po poreklu očetovi in materini. Imajo enako linearno zaporedje genov, zato je vsak gen v celici podvojen.

homomiksis (homomixis; Homomixis) se nanaša na način parjenja pri glivah, pri katerih spolno razmnoževanje obsega združitev genetsko podobnih jeder, ki izhajata iz enega *talusa. (Burnett, 1956).

homonim (homonym; Homonym) je isto ime za dve različni stvari.

homoplazemski (homoplasmic; homoplasmatisch) se nanaša na celico ali organizem, ki je homozigoten za en ali več citoplazemskih genov.

homopolimer (homopolymer; Homopolymer) je polimer, sestavljen iz identičnih monomernih enot. Na primer nukleinska kislina, ki ima samo eno vrsto nukleotidov 
(5' pUpUpU...pUpUOH 3').

homopolimerni repi (homopolymer tails; Homopolymer-Schwanz) je segment, ki ima več enakih *dezoksiribonukleozidov, ki se na 3' koncu DNK verige večkrat zaporedoma ponavljajo.

homotalična gliva (homothallic fungus; homothallischer Pilz) ima lastnost, da kopulirajo med seboj genetsko različni gametangiji istega individua. (Blakeslee, 1904).

homotalija (homotallie; Homotallie) je kopulacija gametangijev istega individua iz istega *talusa.

homotetramerni hemoglobini (hemoglobin homotetramers; homotetramere Hämoglobine) so nenormalni hemoglobini, ki jih sestavljajo štirje identični *polipeptidi. Tak primer je Bart-ov hemoglobin, ki ima samo g verige in H-hemoglobin, ki ima samo b verige.

homozigot (homozygote; Homozygote) je osebek, ki ima na enem ali več lokusih dva enaka alela in za katerega velja *homozigotnost.

homozigotnost (homozigosity; Homozygotie) pomeni, da so identični aleli na enem ali več lokusih na homolognih kromosomskih segmentih.

homunculus naj bi bil miniaturen človeček, prisoten v spermi, v kar so verovali nekateri filozofi.

hondrodistrofija (chondrodystrophy; Chondrodystrophie), glej bovina ahondroplazija.

hondroitin žveplena kislina (chondroitin sulfuric acid; Chondroitinschwefelsäure) je *mukopolisaharid, ki se nahaja v *hrustancu.