A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
A-ADC
ade-aga
agl-akr
aks-alb
ald-alo
alt-ami
amn-ane
ang-anto
antr-arr
Art-avk
Avo-Azo

 

 

Art-avk

Arthusova reakcija (Arthus reaction; Arthus-Reaktion) je lokalizirano vnetje z oteklino kot posledica hipersenzitivne reakcije. Ime je dobila po opisu, ki sta ga leta 1903 objavila N.M.Arthus in M.Breton.

artefakt (artifact; Artefakt) so strukture, ki niso značilne za vrsto, ki pa nastajajo zaradi celične razgradnje, posmrtnih sprememb in podobno.

Artiodactyla so parklarji.

artritis (arthritis; Gelenkentzündung) je *avtoimuna bolezen sklepov, ki nastane zaradi učinkovanja telesnega imunega sistema na sinovialne membrane (notranji sloj sklepne gožve).

Arthropoda (Arthropoda; Gliederfüber), členonožci, je najobsežnejše deblo (phylum) živalskega kraljestva glede na število vrst (speciesov).

ascites tumor (ascites tumour; Ascites-Tumor), ascites pomeni nabiranje tekočine v peritonealni votlini, kar povzroča otekanje, infekcije, povečan pritisk in različne tumorje. Ti tumorji so pogosto posledica izgube sposobnosti za vgnezdenje celic, zato take celice zlahka postanejo izolirane. Včasih tudi *hibridomi rastejo kot ascites tumorji, njihova tekočina pa je uporabna kot grobi “antiserum”.

Ascobolus immersus je gljiva iz razreda Ascomycetes, ki je primerna za analiziranje tetrad.

Ascomycetes je razred gljiv, ki tvorijo askospore.

asimetrična mejoza (meiotic drive; asymetrische Meiose) je mejotična delitev, ki ima za posledico neenako število kromosomov v dveh različnih tipih *gamet.

asimilacija enojnega traku DNK (sigle strand assimilation; Einzelstrang-Assimilation) je proces, v katerem se en trak DNK odcepi od homolognega traku v dvojni vijačnici in napravi D-zanko. Reakcijo posreduje *recA protein v času rekombinacije ali nastajanja heterodupleksa.

asinapsis (asynapsis; Asynapsis) je izpad parjenja homolognih kromosomov v *mejozi. Nasprotje: desinapsis.

askogena hifa (ascogenous hypha; ascogene Hyphe) je *hifa, ki se razvije na površini *askogonija po *plazmogamiji. Po uvijanju navznoter tvori hifa askuse.

askogonij (ascogonium; Ascogon) je pri gljivah ženska celica, ki sprejema *haploidni *nukleus iz *anteridija.

askorbinska kislina (ascorbic acid; Ascorbinsäure) je *vitamin C. Pomanjkanje v hrani povzroča *skorbut, ki je deficitarna bolezen.

askospora (ascospore; Ascospore) je meispora, ki se nahaja v askusu.

askus (ascus sac; Ascus - Sack) je vrečka, ki vsebuje askospore. Dejstvo, da se vsi produkti mejotične delitve nahajajo v enem askusu pri nekaterih gljivah, omogoča analiziranje tetrad.

Asparagus officinalis je beluš (“špargelj”).

Aspergillus nidulans je gliva, ki spada v Deuteromycota. Pri tem speciesu so odkrili pojav *paraseksualnosti. Pomembna je za biokemično in mitohondrialno genetiko. Poleg te v industriji uporabljajo še A.niger in A.oryzae, predvsem za proizvodnjo citronske kisline, industrijske encime in fermentirano hrano.

atavizem (atavism; Atavismus) je nepričakovan pojav neke lastnosti po več generacijah, kar je posledica recesivnosti ali *komplementarnih genov.

atebrin je blagovna znamka za kemikalijo, ki se uporablja v citogenetiki. Glej: quinakrin.

atelioza (ateliosis; Atelie) je zaostajanje v rasti ob ohranjanju normalnih proporcev. Navadno je to pomanjkanje rastnega hormona.

atipično bolezensko znamenje (forme fruste; atypisches Krankheitsbild) je v skrajno slabotni obliki izražena abnormalnost, bolezen ali bolezenski sindrom.

atom je najmanjši delček nekega elementa, ki lahko vstopa v kemične reakcije.

atomska masa (atomic mass; Atomgewicht) je masa nevtralnega atoma nekega izotopa, ki jo izražajo v enotah atomske mase.

atomski reaktor (nuclear reactor; Kernreaktor) je naprava, v kateri poteka neprekinjena cepitev jeder v obliki verižne reakcije z namenom pridobivanja energije in radioizotopov.

atomsko število (atomic number; Ordnungszahl) je število *protonov v jedru ali število pozitivnih nabojev v jedru; simbol Z. Je tudi število *elektronov v krožnici okrog jedra nevtralnega atoma.

atrezija (atresia; Atresie) je dedna napaka, ki pomeni odsotnost ali zaprtost prehoda (na primer atresia ani je odsotnost zadnjega dela črevesa, zaprtje).

atrihija (atrichia; Atrichie) pomeni pomanjkanje dlak, las, plešavost. Pri psih se deduje avtosomno dominantno. *Homozigoti so *mrtvorojeni.

Australopitecus afarensis je 3 do 4 milijone let star fosil hominidov, ki so ga odkrili v pokrajini Afar v Etiopiji.

Australopitecus africanus je vrsta človeku podobnih opic, odkrita v fosilni obliki v Južni Afriki. Ti *primati so imeli okrog 500 ccm možganskega volumna in so živeli v zgodnjem pleistocenu, t.j. pred kakimi 700.000 leti.

ava I je *restrikcijski encim, ki ga pridobivajo iz alge Anabaena variabilis. Razpoznava in reže sekvence DNK na spodaj prikazanih mestih ( ) in kjer je s Py označena pirimidinska, s Pu pa purinska baza.

5' CPy C G Pu G 3'
3' G  Pu G C PyC 5'

avdiogeni napad (audiogenic seizure; audiogener Anfall) se imenuje krčevit pretres, povzročen z zvokom. Določene linije miši, podgan in kuncev so posebno nagnjene k takim napadom.

Avena sativa je oves.

avena test (Avena test; Avena-Krümmungstest) je tehnika, ki uporablja tipično ukrivljenost *koleoptil ovsa za biološki test prisotnosti na *avksine.

avidin (avidin; Avidin) je protein jajčnega beljaka, ki veže biotinilirane nukleinske kisline in beljakovine zaradi njegove afinitete z biotinom. S pomočjo alkalne fosfataze ali *peroksidaze je možno odkrivanje takih nukleinskih kislin in beljakovin.

avidnost (avidity; Avidität) je celostna sposobnost vezave (combining power, Bindungsfähigkeit) *antitelesa z *antigenom. Obsega tako afiniteto mesta vezave kot tudi števila mest za vezavo na molekulo antigena in antitelesa.

avkseza (auxesis; Überentwicklung) je podivjana rast celice s povečevanjem njenega volumna brez celične delitve.

avksin (auxin; Auxin) je rastlinski hormon, ki pospešuje rast v višino. Naravni avksini so derivati *indola, ki je produkt biosinteze iz triptofana. Najpogostejši avksin je *indol-ocetna kislina. Glej: antiavksin.

avksotrofen (auxotroph; auxotroph) je mutiran mikroorganizem, ki lahko raste samo z dodatkom *medija, v katerem so *rastni faktorji, česar pa divji tip mikroorganizma ne potrebuje.