A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
c-cef
cel-ceno
cent-cer
cez-cik
cil-citok
citol-cop
cor-Cyc

 

 

citol-cop

citoliza (cell lysis; Lyse von Zellen) je posledica poškodbe celične membrane, zaradi česar se celica izprazni. Primer: bakterioliza, hemoliza itd.

citologija (cytology; Cytologie) je veja biologije, ki se ukvarja s strukturo, funkcijo, razvojem, reprodukcijo in življenjem celic.

citološka hibridizacija je sinonim za in situ hibridizacijo.

citološka karta (cytological map; cytologische Karte) je grafičen prikaz položaja genov na določenih mestih na kromosomih.

citoplast (cytoplast; Cytoplast) je strukturna in funkcionalna enota evkariontske celice, ki je iz citoskeletnih proteinov v obliki mrežice, na katero so vezane citoplazemske organele in nukleus.

citoplazma (cytoplasm; Cytoplasma) je celična *protoplazma, ki predstavlja vsebnost celice, izvzemši nukleus ali jedro, kar se imenuje nukleoplazma.

citoplazemsko dedovanje (cytoplasmic inheritance; cytoplasmatische Vererbung) se nanaša na nekromosomsko genetsko informacijo, ki se ne deduje v skladu z mendelizmom in ki vključuje replikacijo in prenos nekaterih organel kot so *mitohondriji in *kloroplasti.

citoskelet (cytoskeleton; Zellgerüst) je notranji skelet evkariontske celice, ki ji daje sposobnost gibanja, ji določa obliko, omogoča delitev, pinocitozo, razporejanje in premikanje organel. Obsega *mikrotubule, *mikrofilamente in *intermediarne filamente. (Goldman in sod. 1975).

citosol (cytosol; Cytosol) je tekoči del citoplazme. Sinonim je hialoplazma.

citostatik (cytostatic agent; Cytostatikum) je snov, ki preprečuje rast in delitev celice.

citotoksičnost, ki jo posredujejo celice (cell mediated cytotoxicity; Zell-vermittelte-Cytotoxicität), okrajšava CMC. Citotoksične so celice, ki so sposobne uničiti druge celice bodisi direktno, bodisi z ekstracelularnimi mehanizmi.

citozin (cytosine; Cytosin) je *pirimidinska baza v DNK in RNK.

citrulinemija (citrullinemia; Citrullinämie) je dedna bolezen pri ljudeh, ki nastane zaradi pomanjkanja encima arginosukcinat sintetaze. Povzroča jo recesivni gen na 9. kromosomu. Sinonim: citrulinurija; pomanjkanje kondenzirajočega encima.

Citrus je rod sadnega drevja, ki obsega vrste C.aurantium - pomaranča; C.aurantifolia - limona; C.paradisi - grenivka; C.limon - citrona; C.reticulata - mandarina; C.sinensis - oranža. Med njimi je znanih več sort ali kultivarjev, kot je na primer "Jafa - oranža", ki je kultivar C.sinensis.

Claviceps purpurea je askomicetna gliva, ki zajeda pretežno rž, kjer dela sklerocije (mirujoča oblika, sestavljena iz gosto prepletenih hif), imenovane rženi rožički (*secale cornutum). Iz njih ekstrahirajo alkaloide (derivate lizergove kisline), ki krčijo gladko mišičevje in periferno krvno ožilje. Danes gojijo C.purpurea pretežno v fermenterjih.

Clostridium je rod po Gramu pozitivnih paličastih bakterij, ki mu pripadajo speciesi, povzročitelji tetanusa, gangrene in botulizma. Nekatere vrste uporabljajo tudi v industriji za proizvodnjo butanola, acetona in maslene kisline.

C-mitoza (C-mitosis; C-Mitose), tudi C-mejoza, C-metafaza, pomeni s *kolhicinom blokirane delitve.

Coelomata je naddeblo (superphylum) živali, ki imajo coelom (tudi "celom") ali telesno votlino, ki jo napravi in obkroža mezoderm (grško: koiloma = votlina).

Colchicum je rod iz družine lilijevk, najbolj razširjen je jesenski podlesek, C.autumnale, iz katerega dobivajo *kolhicin.

Columba livia je divji golob, prednik domačega goloba.

conska elektroforeza (zonal electrophoresis; Zonen-Elektrophorese) je metoda elektroforeze, ki omogoča ločitev nabitih makromolekul ob hkratni določitvi elektroforetske gibljivosti vsake molekule.

Constant Spring hemoglobin (hemoglobin Constant Spring; Hämoglobin Constant Spring) je človeški hemoglobin, ki ima nenormalno a verigo s 172 aminokislinami namesto s 141. Izgleda, da je to posledica *nesmiselne mutacije, pri kateri je prišlo do spremembe *stop kodona v kodon, ki namesto stop kodona določa aminokislino glutamin. Trideset dodatnih aminokislin kodirajo sosednje sekvence baz, ki sicer običajno niso *transkribirane (prepisovane), če pa so, tedaj niso *prevajane (translirane).

Cope-jevo pravilo (Cope's rule; Cope-sches Gesetz) pravi, da je v toku *filogeneze živali prisotna stalna težnja po povečanju velikosti trupa.

"copia" elementi (copia elements; copia-Elemente) so *transponirajoči elementi Drosophile, ki predstavljajo zelo podobne sekvence baz za kodiranje abundantne mRNK. V vsakem genomu je običajno 20 do 60 "copia" elementov, kar je odvisno od seva Drosophile. Ti elementi so raztreseni po kromosomih, mesta variirajo glede na sev. Vsak element je dolg 5 do 9 kb in ima terminalne ponovitve sekvenc (terminalna redundanca) dolžine okrog 280 bp. (Dunsmuir in sod. 1980).

Coprinus radiatus je gliva, ki spada med Basidiomycete in je pomembna za genetiko zaradi obstoja dikariontnih in diploidnih sevov.

"copy-choice" hipoteza (copy-choice hypothesis; Copy-Choice-Hypothese) pravi, da nov trak DNK nastaja iz delno očetovega, delno materinega traku DNK kot matrice v času replikacije (podvojitve). Na ta način bi se dalo razložiti genetsko rekombinacijo brez udeležbe crossing-overja, vendar za to ni eksperimentalnih dokazov. (Lederberg 1955). Glej Bellingova hipoteza.

copy DNK je sinonim za komplementarno DNK ali okrajšano cDNK.